แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19

848total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *