ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ให้นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/103/T_0006.PDF

677total visits,1visits today

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *