ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ วีระพงค์ ประดิษฐ์ และ รองผู้อำนวยการ ภาวิณีย์ แก้วอุดม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ วีระพงค์ ประดิษฐ์ และ รองผู้อำนวยการ ภาวิณีย์ แก้วอุดม

เข้ารับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยท่านผู้อำนวยการ วีระพงค์ ประดิษฐ์ และ ท่านรองผู้อำนวยการ ภาวิณีย์ แก้วอุดม

เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และได้อุทิศตน

เพื่อการมัธยมศึกษาจนเกิดผลดีต่อการมัธยมศึกษาไทย 👏👏👏


 

 

 

 

 

 

 

63total visits,1visits today

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *