ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

📣 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี 🎉
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต
” นายธนพจ แก้ววงษา “
📍วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.29 น.
📍ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *