📢 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

📢 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

ทางโรงเรียนขอยกเลิกประกาศการใช้ตารางเรียนที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ทุกฉบับ
และขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามตารางเรียนตามประกาศใหม่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *