กิจกรรม Power of Friendship ติว O-NET Online

ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 1-8 มีนาคม 2564 กิจกรรม Power of Friendship ติว O-NET Online จัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
นักเรียนสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดหรือดูย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCz7tSMpeAa4IS_9eRVKOxUQ?app=desktop
และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการติวได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1anun4b4VWJmuaYKzL4pBRTKNV7pupu2H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *