การตรวจเชิงรุกหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับความอนุเคราะห์จากพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจเชิงรุกหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการของโรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ อาคารปัญญาพัฒน์

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *