กิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัย โควิด-19 ในสถานศึกษา”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัย โควิด-19 ในสถานศึกษา” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยในกิจกรรมนักเรียนได้สแกน QR-Code ลงทะเบียนเพื่อรับของสมนาคุณ และร่วมชมนิทรรศการการป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *