พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ทีเมื่อลมมา…
ชมพูพันธุ์ทิพย์ก็ลาต้น…
ปลิวไปไกลกว่าจะหล่น…
จากต้นที่เจ้าเรียนมา…

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนใช้โอกาสนี้เก็บภาพประทับใจไว้เป็นความทรงจำอันดีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิตแห่งนี้ รวมทั้งให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอนาคตในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยในพิธีนี้มีท่านผู้อำนวยการธนพจ แก้ววงษา เป็นประธาน จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิตและบริเวณโดยรอบโรงเรียน ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิกที่นี =>- ประมวลภาพชั้น ม.6 

คลิกที่นี่ =>- ประมวลภาพชั้น ม.3

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *