รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16

แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16

วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand National Cheerleading Championships 2020) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง ระดับมัธยมศึกษา อายุ 12 – 18 ปี Division 2 โดยมี คุณครูกฤษฎา ศรีบุญเรือง และคุณครูศุภวณัฐ์ นาคนาม เป็นครูผูัดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
1) ด.ญ.อังศุธาลิน แดงโสภา ม.1/7
2) ด.ญ.อังศุมาลิน แดงโสภา ม.1/9
3) ด.ญ.มิเชล ไล ม.2/6
4) ด.ญ.ปรียา ทับเถื่อน ม.2/9
5) ด.ช.ปัณณวัฒน์ ไกรยะ ม.3/6
6) ด.ช.ธิเบต ประเสริฐศักดิ์ ม.3/6
7) น.ส.วรดาลักษณ์ ธรรมบูชา ม.3/10
8) นายธีรสุต ชาติบัญชาชัย ม.4/1
9) นายอิทธิพัทน์ วันสา ม.4/3
10) นายปรุฬห์ภัค กุศโร ม.4/5
11) น.ส.ปทิตตา ภูจุ้ย ม.4/5
12) นายธนากร ทับยาง ม.4/5
13) นายศรีพิพัฒน์ มหาขันตรี ม.4/2
14) นายวรธนาวัฒน์ เหมือนใจ ม.4/2
15) น.ส.นิชนันท์ เครือทรัพย์ ม.5/3

16) น.ส.ฉันท์ชนก โสแก้ว ม.6/8

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *