พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานจะช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถลงทะเบียนเรียนสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) แล้วเทียบโอนรายวิชาได้ตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียกได้ว่าโครงการนี้นักเรียนสามารถเรียนระดับปริญญาตรีได้ล่วงหน้าในขณะที่ยังอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นการย่นย่อเวลาสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ นับเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

หากนักเรียนหรือท่านผู้ปกครองสนใจ

สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 02-536-3653

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *