ประกาศแจ้ง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 (Gifted และ MEP) ให้มารับชุดนักเรียน

ประกาศแจ้ง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 (Gifted และ MEP)
ให้มารับชุดนักเรียน ณ อาคารปัญญาพัฒน์
📍 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
📍 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
————————————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ โทร. 02-536-3443 (ในวันและเวลาราชการ)

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *