โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำข้าราชการครู บุคลากร นักการภารโรง แม่ค้า รปภ. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการประสานงานของอาจารย์ปภังกร พิชญะธนากร จากมหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสายปัญญารังสิตขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิต คณะอาจารย์ และทีมงานทุกท่านที่ได้ช่วยดูแลจัดสรรโควตาวัคซีนมาให้ และให้บริการอย่างดีทุกขั้นตอน ทำให้บุคลากรของโรงเรียนสายปัญญารังสิตทุกคนปลอดภัย เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *