วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 25 กรกฎาคม 2564

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจึงขอเชิญชวนนักเรียน คุณครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. การปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/saipanyarangsit

2. เชิญชวนให้นักเรียนเขียนจดหมายสื่อรัก ขอพ่อแม่เลิกเหล้า หากพ่อแม่ไม่ดื่ม ให้เขียนจดหมายขอบคุณ โดยให้นักเรียนเขียนจดหมายบอกถึงความรัก ความห่วงใย ที่มีต่อพ่อแม่ และบอกถึงพิษภัยจากการดื่มเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งให้พ่อแม่ได้อ่าน พร้อมถ่ายภาพความประทับใจหลังจากพ่อแม่ได้อ่านจดหมาย ส่งที่คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยค่ะ

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *