วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำโดยผู้อำนวยการธนพจ แก้ววงษา และคณะ ร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งมอบให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่ติดเชื้อ Covid-19 และกำลังรักษาตัวโดยการดูแลแบบ Home Isolation

——————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร. 02-536-3744

ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ โทร. 02-536-3443

Total Page Visits: 558 - Today Page Visits: 2