ส่งมอบความห่วงใยให้ครูและนักเรียนที่ติดเชื้อ Covid-19

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำโดยผู้อำนวยการธนพจ แก้ววงษา และคณะ ร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งมอบให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่ติดเชื้อ Covid-19 และกำลังรักษาตัวโดยการดูแลแบบ Home Isolation

——————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร. 02-536-3744

ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ โทร. 02-536-3443

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *