สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวมัลลิกา จันทร์ฝั้น
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางชุติญา มณีใส
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจรัญ เรืองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษฎา ศรีบุญเรือง
ครู

ว่าที่ ร.ต. หญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา อาคารฝึกงาน1

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 502

5084total visits,8visits today