สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวมัลลิกา จันทร์ฝั้น
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางชุติญา มณีใส
ครูครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเชาวลักษณ์ จตุเทน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจรัญ เรืองทอง
ครู

นายกฤษฎา ศรีบุญเรือง
ครู

ว่าที่ ร.ต. หญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา อาคารฝึกงาน1

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 502

4327total visits,2visits today