>>ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลนักเรียนนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2561
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 192 176 368 10
ม.2 207 218 425 10
ม.3 196 233 429 10
รวม ม.ต้น 595 627 1,222 30
ม.4 158 186 344 8
ม.5 145 192 337 8
ม.6 151 183 334 8
รวม ม.ปลาย 454 561 1,015 24
รวมทั้งหม 1,049 1,188 2,237 54

ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

1972total visits,1visits today