กิจกรรมปี 2562

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม. 2
23-25 ม.ค. 62

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
16-18 ม.ค. 62

กิจกรรมหัวข้อ “Internet of Things (IOT)”
24 ม.ค. 62

การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  ม.1
19-20 ม.ค. 62

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อด้าน Logistics 
3,17 ม.ค. 62

กิจกรรม “คลินิกเท่าทันสื่อ”  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 ม.ค. 62

ดร.งามพิศ ลวากร เยี่ยมโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ

กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง โดยทีมวิทยากรจาก TCAS School Tour

กิจกรรม “SPR Concert Happy New Year 2019”
4 ม.ค. 62

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562
4 ม.ค. 62

131total visits,1visits today