>>ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลนักเรียนนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2562
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 185 208 393 10
ม.2 194 179 373 10
ม.3 205 216 421 10
รวม ม.ต้น 584 603 1,187 30
ม.4 129 193 322 8
ม.5 157 189 346 8
ม.6 144 193 337 8
รวม ม.ปลาย 430 575 1,005 24
รวมทั้งหมด 1,014 1,178 2,192 54

ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

792total visits,4visits today