ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12 

โครงการกีฬาสพฐ.โมโนภาคกลางภาคตะวันออกประจำปี 2019

นักกีฬายูยิตสูคนเก่ง การแข่งขัน Dumua final Singapore 2019

ายภูมิชนก แกมกล้า นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย

ประกวดโครงงาน STEM ศึกษาระดับภาคกลางตอนบน

ด.ญ.ธนภรณ์ กิจวรเกียรติ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาตร์ (TEDET)

น.ส.ปุณยนุช พิทักษ์ดวงกมล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซเบอร์ทีมหญิง ในการแข่งขันฟันดาบ

ด.ช.ปรเมศวร์ จันทพันธ์ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี ในการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์

การประกวดสื่อสารวินัยสุขภาพสำหรับวัยรุ่น

Total Page Visits: 1496 - Today Page Visits: 1