กิจกรรมปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR น้อย” ปีที่ 2 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การอบรมความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

มอบรางวัลโครงการทดสอบศักยภาพในสนามสอบเสมือนจริง

ชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน