สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางชนิชา เฉิดจินดา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพรสวรรค์ หวังแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี วิณวันก์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวสรารัตน์ บุญสาลี
ครูชำนาญการ

นายณัฐพล จันทรสุทธิพันธุ์
ครูชำนาญการ

นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ 
ครู

นางสาวเพชรรัตน์ วงค์คำ 
ครู

นางสาวเทพปรีดา วงค์กาวี
ครู

นางสาวสิริพร จิตมั่น 
ครู

นายสาธิต คู่พิมาย 
ครู

นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา เพ็งชื่นมะดัน
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูสังคมศึกษาฯ ห้อง 435 (อาคาร 4 ชั้น 3)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 405

3043total visits,1visits today