ภาษาต่างประเทศ

นายกรกุลผลทอง นามปักใต้
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชานันท์ เจือจันทร์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

นางสิริวิชญา บุญวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร
ครู

นางสาวพรพรรณ บุญพลี
ครู

นางสาวณัฐพัชร์ ชัยศรีรัมย์
ครู

นางสาวธนันนิษฐา พูลกิ่ง
ครู

นางสาวสุปราณี เขจรดวง
ครู

นางสาวจันจิรา จันทา
ครู

นางสาวธันยพร เทพวงศ์
ครู

นายสิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้า
ครู

นางวิมลวรรณ แก้ววิลัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริญญานนท์ ขนเปี้ยม
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ห้อง 531 (อาคาร 5 ชั้น 3)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 601

ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ญี่ปุ่น)  ห้อง 521 (อาคาร 5 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 603

3192total visits,1visits today