ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ดนัย นามปักใต้
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชานันท์ เจือจันทร์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

นางศรินทร์ทิพย์ อุดมศักดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร
ครู

นางสาวพรพรรณ บุญพลี
ครู

นางสาวณัฐพัชร์ ชัยศรีรัมย์
ครู

นางสาวธนัญนิษฐา พูลกิ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปราณี เขจรดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันจิรา จันทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยพร เทพวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้า
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริญญานนท์ ขนเปี้ยม
ครูผู้ช่วย

ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ห้อง 531 (อาคาร 5 ชั้น 3)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 601

ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ญี่ปุ่น)  ห้อง 521 (อาคาร 5 ชั้น 2)

📞เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 603

1753total visits,4visits today