Author Archives: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

รณรงค์ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาว

Category:3-กิจกรรมภายใน

นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร จึงได้รณรงค์ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาว และประกาศให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน


  • 0

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

Category:3-กิจกรรมภายใน

วันที่ 31 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562


  • 0

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Category:4-กิจกรรมภายนอก

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ระหว่างเดินทางได้แวะทัศนศึกษาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


  • 0

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Category:4-กิจกรรมภายนอก

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ระหว่างเดินทางไปได้แวะทัศนศึกษาที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก จังหวัดสระบุรี


  • 0

กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Internet of Things (IOT)” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Category:3-กิจกรรมภายใน

วันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Internet of Things (IOT)” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน


  • 0

กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง โดยทีมวิทยากรจาก TCAS School Tour by TruePlookpanya

Category:3-กิจกรรมภายใน

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด


  • 0

ค้นหาตามหัวข้อ

ค้นหาตามวันที่

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ค้นหาข่าวสารตามหัวข้อ

Facebook

ค้นหาจากหัวข้อ

Facebook