Author Archives: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

  • 0

นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ให้มารับชุดนักเรียน

Category:2-ข่าวประชาสัมพันธ์,5-ข่าวทั่วไป

📢📢📢 ประกาศแจ้ง
นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ให้มารับชุดนักเรียน ณ อาคารปัญญาพัฒน์
📍 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
📍 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
————————————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
ฝ่ายบริหารงบประมาณ โทร. 02-536-3443
(ในวันและเวลาราชการ)


  • 0

  • 0

ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน

Category:2-ข่าวประชาสัมพันธ์,5-ข่าวทั่วไป

หากพบปัญหาสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

โทร. 0-2536-3443 วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ


  • 0

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

Category:4-กิจกรรมภายนอก,5-ข่าวทั่วไป
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำข้าราชการครู บุคลากร นักการภารโรง แม่ค้า รปภ. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการประสานงานของอาจารย์ปภังกร พิชญะธนากร จากมหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสายปัญญารังสิตขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิต คณะอาจารย์ และทีมงานทุกท่านที่ได้ช่วยดูแลจัดสรรโควตาวัคซีนมาให้ และให้บริการอย่างดีทุกขั้นตอน ทำให้บุคลากรของโรงเรียนสายปัญญารังสิตทุกคนปลอดภัย เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  • 0

  • 0

ศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Category:1-Slideประชาสัมพันธ์,2-ข่าวประชาสัมพันธ์,5-ข่าวทั่วไป

ศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คลิกที่นี่ => https://sites.google.com/ssps4.go.th/spronline/

คู่มือการเข้าใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

==> คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด คู่มือการเข้าใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง) <==

     

  • 0

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

Category:2-ข่าวประชาสัมพันธ์,5-ข่าวทั่วไป

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***

1) การรับสมัครนักเรียน  ติดต่อ -> ฝ่ายบริหารวิชาการ โทร. 02-536-3653 และ 02-536-3544

2) ค่าบำรุงการศึกษา  ติดต่อ -> ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ โทร. 02-536-3443 หรือ 080-065-4077

คลิก => ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

คลิก => ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

คลิก => ผลคะแนนสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่นี่ => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว

คลิกที่นี่ => 📣 ประกาศรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่นี่ => รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว

คลิกที่นี่ => 📣 ประกาศรับสมัครนักเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกที่นี่ =>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว

คลิกที่นี่ => 📣 ประกาศรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกที่นี่ =>รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว

คลิกที่นี่ => 📣 ประกาศรับสมัครนักเรียน  • 0

ประกาศแจ้ง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 (Gifted และ MEP) ให้มารับชุดนักเรียน

Category:2-ข่าวประชาสัมพันธ์,5-ข่าวทั่วไป
ประกาศแจ้ง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 (Gifted และ MEP)
ให้มารับชุดนักเรียน ณ อาคารปัญญาพัฒน์
📍 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
📍 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
————————————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารงบประมาณ โทร. 02-536-3443 (ในวันและเวลาราชการ)

  • 0

รางวัลเหรียญทอง “ชนะเลิศ” โรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Category:4-กิจกรรมภายนอก,5-ข่าวทั่วไป

👍 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง “ชนะเลิศ” โรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
👍 ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกวดนวัตกรรมด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
👉 เหรียญทอง ชนะเลิศ นายเรวัตร นิ่มนงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
👉 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
👉 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนภาพร จันทราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
👉 เหรียญทอง นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
👉 เหรียญทอง นางสาวกานต์ธีรา คำโท กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
👉 เหรียญทอง นางสาวอุทัยรัตน์ ธรรมอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👉 เหรียญทอง นายนันทกร แว่นแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
👉 เหรียญทอง นางสาวสินีนาฏ กระจ่างวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

📖 E-Book 8 รางวัล ระดับเหรียญทอง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสายปัญญารังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมปทุมธานี

คลิกลิงก์ >> http://online.anyflip.com/ctjke/waes/mobile/index.html


  • 0

กิจกรรมประกวด “ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563

Category:3-กิจกรรมภายใน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมประกวด
“ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษา โดยมีนางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี โดยผลการประกวดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับ 1 ห้อง ม.2/2 ระดับดีเด่น ร้อยละ 98.00
อันดับ 2 ห้อง ม.1/4 ระดับดีเด่น ร้อยละ 96.00
อันดับ 3 ห้อง ม.3/8 ระดับดีเด่น ร้อยละ 94.00

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับ 1 ห้อง ม.4/3 ระดับดีเด่น ร้อยละ 98.00
อันดับ 2 ห้อง ม.6/4 ระดับดีเด่น ร้อยละ 96.00
อันดับ 3 ห้อง ม.6/6 ระดับดีเด่น ร้อยละ 92.00

 

 

 


ค้นหาตามหัวข้อ

ค้นหาตามวันที่

October 2021
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ค้นหาข่าวสารตามหัวข้อ

Facebook

ค้นหาจากหัวข้อ

Facebook