โรงเรียนสายปัญญารังสิต

เข้าสู่เว็บไซต์...

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และงานบุคคล

โทรศัพท์ : 02-536-3443
ต่อ 101

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-536-3443
ต่อ 500

ที่ตั้งของโรงเรียน

เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 02-536-3422