ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2024
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร