โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
เนื่องในวันสันติภาพสากล วันที่ 21 กันยายน 2566