รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

MEP-SMT / Gifted-SMT

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 มี.ค. 67 เวลา 08.30 – 16.30 น.
    ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
2. นักเรียนที่มารายงานตัวให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
3. ผู้ที่สอบได้ ในวันรายงานตัว ให้นำบัตรประชาชนของนักเรียนมายืนยันตัวตน
    และชำระค่าพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ เป็นเงินสดเท่านั้น 10,000 บาท
4. กรณีนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนของนักเรียน      และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง มารายงานตัวแทน
📨 สอบถามรายละเอียด Line Official >> @899lalej https://lin.ee/6w50D9B

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

MEP-SMT / MEP / Gifted-SMT

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 มี.ค. 67 เวลา 08.30 – 16.30 น.
    ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
2. นักเรียนที่มารายงานตัวให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
3. ผู้ที่สอบได้ ในวันรายงานตัว ให้นำบัตรประชาชนของนักเรียนมายืนยันตัวตน
    และชำระค่าพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ เป็นเงินสดเท่านั้น 10,000 บาท
4. กรณีนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนของนักเรียน      และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง มารายงานตัวแทน
📨 สอบถามรายละเอียด Line Official >> @899lalej https://lin.ee/6w50D9B

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โควตา ม.3 เดิม

>> ผลการสอบคัดเลือก << รอประกาศ

ดูผล >> คะแนนสอบ คะแนนสอบ << รอประกาศ