หมวดหมู่: 3-เกี่ยวกับนักเรียน

ฉบับที่ 29 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

งานห้องสมุด โรงเรียนสายปัญญารั…

ฉบับที่ 28 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ก…

ฉบับที่ 24 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ…

ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2565กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบร…

เชิญชวนนักเรียนและคุณครูทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕

🙏🏼🌷 ภาษาไทยภาษาชาติ ตามรอยปราช…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 30 2023/2024

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG …

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนสมัครรับทุนเต็มจำนวน ประเทศอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้

ทุนเต็มจำนวน ประเทศอเมริกา อิต…

ฉบับที่ 11 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ …