หมวดหมู่: กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 สมัครสอบแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ใน 7 สาขาวิชา

ได้แก่ 1. คณิตศาสตร์ 2. ดาราศา…

ฉบับที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565…

ฉบับที่ 67 ปีการศึกษา 2564 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “เตาไบโอชีวมวล V.2”

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอแสดงค…