หมวดหมู่: กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 สมัครสอบแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ใน 7 สาขาวิชา

ได้แก่ 1. คณิตศาสตร์ 2. ดาราศา…

ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565…

ฉบับที่ 112 ปีการศึกษา 2564 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 3 สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต…