หมวดหมู่: กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฉบับที่ 48 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.25…

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 สมัครสอบแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ใน 7 สาขาวิชา

ได้แก่ 1. คณิตศาสตร์ 2. ดาราศา…

ฉบับที่ 88 ปีการศึกษา 2564 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในโครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565…

ฉบับที่ 59 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาในกิจกรรมรำลึก 80 ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา 8 ธันวาคม 2484

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.256…