หมวดหมู่: กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมโครงการพิธี ไหว้ครู ครอบครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเช…

ฉบับที่ 75 ปีการศึกษา 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กับผลงาน “ปทุมสินธุ์” ในการประกวดออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิด “บัวนี้ที่ปทุม”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางส…

ฉบับที่ 58 ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “จังหวัดปทุมธานี” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเ…