หมวดหมู่: กลุ่มอำนวยการ

ฉบับที่ 98 ปีการศึกษา 2564 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 น…

ฉบับที่ 78 ปีการศึกษา 2564 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม (MOU) ระหว่าง โรงเรียนสายปัญญารังสิต กับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายธนพจ แ…

ฉบับที่ 74 ปีการศึกษา 2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายธ…

ฉบับที่ 73 ปีการศึกษา 2564 เกียรติบัตรผู้บริหารที่งดดื่มเหล้า เบียร์ ครบพรรษา ในกิจกรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายธ…

ฉบับที่ 65 ปีการศึกษา 2564 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. …

ฉบับที่ 64 ปีการศึกษา 2564 ร่วมแสดงความขอบคุณ ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256…