หมวดหมู่: กลุ่มบริหารวิชาการ

ฉบับที่ 29 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

งานห้องสมุด โรงเรียนสายปัญญารั…

ฉบับที่ 27 ปีการศึกษา 2565 นิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล และสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. …

ฉบับที่ 18 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27 การแข่งขันพูดนำเสนอ เรื่อง ผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2…

ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565…

เชิญชวนนักเรียนและคุณครูทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕

🙏🏼🌷 ภาษาไทยภาษาชาติ ตามรอยปราช…

ฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2565 การเปิดประชุมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2…

ฉบับที่ 13 ปีการศึกษา 2565 พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน (W.B.)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 30 2023/2024

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG …

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนสมัครรับทุนเต็มจำนวน ประเทศอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้

ทุนเต็มจำนวน ประเทศอเมริกา อิต…