หมวดหมู่: กลุ่มบริหารวิชาการ

ฉบับที่ 88 ปีการศึกษา 2565 นิทรรศการงานอาชีพ Career Festival 2022 ตอนที่ 2 “เปิดโลกกว้าง..สู่เส้นทางอาชีพในฝัน” ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. …

ฉบับที่ 87 ปีการศึกษา 2565 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแนะแนวการศึกษา ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตสุขภาพที่ 4 “สบช.สัญจร”

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.256…

ฉบับที่ 86 ปีการศึกษา 2565 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.256…

ฉบับที่ 64 ปีการศึกษา 2565 การอบรมเพื่อขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha – Ching) รูปแบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.256…

ฉบับที่ 54 ปีการศึกษา 2565 สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565 ในธีมงาน ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 น…

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2- 4 สิงหาคม 2565

แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้ลา…

ฉบับที่ 50 ปีการศึกษา 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ OBEC Content Center ประจำปีการศึกษา 2565

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโน…

ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2565 การสร้างความเข้าใจ การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 2022 (PISA 2022)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2…

ฉบับที่ 38 ปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอแสดงค…