หมวดหมู่: กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

ฉบับที่ 27 ปีการศึกษา 2565 นิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล และสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. …

ฉบับที่ 25 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นาย…

ฉบับที่ 20 ปีการศึกษา 2565 พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการและครูในโอกาสบรรจุและแต่งตั้ง

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. …

ฉบับที่ 19 ปีการศึกษา 2565 การประเมินความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2…

ฉบับที่ 111 ปีการศึกษา 2564 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ประจำปี 2565

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอต้อนร…