หมวดหมู่: 2-ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2- 4 สิงหาคม 2565

แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้ลา…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมโครงการพิธี ไหว้ครู ครอบครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเช…

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณี ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เข้าร่วมสอบในสถานศึกษา