หมวดหมู่: 5-จุลสารประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 54 ปีการศึกษา 2565 สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565 ในธีมงาน ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 น…

ฉบับที่ 53 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันที่ 1 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565…

ฉบับที่ 52 ปีการศึกษา 2565 ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายศุภวิชญ์ สุขเอม นักเรียนชั้น ม.5/3 นักกีฬาเทควันโดตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศบัลแกเรีย

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอแสดงค…

ฉบับที่ 51 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายว…

ฉบับที่ 50 ปีการศึกษา 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ OBEC Content Center ประจำปีการศึกษา 2565

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโน…

ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2565 การสร้างความเข้าใจ การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 2022 (PISA 2022)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2…

ฉบับที่ 48 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.25…

ฉบับที่ 47 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.25…