เดือน: มกราคม 2022

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณี ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เข้าร่วมสอบในสถานศึกษา

เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Cyber bullying for teens การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ สำหรับวัยรุ่น”

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม…

ฉบับที่ 59 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาในกิจกรรมรำลึก 80 ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา 8 ธันวาคม 2484

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.256…

ฉบับที่ 58 ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “จังหวัดปทุมธานี” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเ…