เดือน: พฤษภาคม 2022

ฉบับที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565…