วัน: 17 มิถุนายน 2022

ฉบับที่ 25 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นาย…

ฉบับที่ 24 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ…

ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2565กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบร…