เดือน: กรกฎาคม 2022

ฉบับที่ 52 ปีการศึกษา 2565 ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายศุภวิชญ์ สุขเอม นักเรียนชั้น ม.5/3 นักกีฬาเทควันโดตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศบัลแกเรีย

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอแสดงค…

ฉบับที่ 51 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายว…

ฉบับที่ 50 ปีการศึกษา 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ OBEC Content Center ประจำปีการศึกษา 2565

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโน…

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาช…

ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2565 การสร้างความเข้าใจ การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 2022 (PISA 2022)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2…

ฉบับที่ 48 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.25…

ฉบับที่ 47 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.25…

ฉบับที่ 46 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมงานแข่งขัน SBAC ONLINE MARKETING CONTEST SEASON 2

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2…

ฉบับที่ 45 ปีการศึกษา 2565 อบจ.ปทุมธานี สนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 สร้างความมั่นใจ ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 256…