เดือน: กันยายน 2022

ฉบับที่ 90 ปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี นางไปรผดา โปติบุตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสายปัญญารังสิต

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. …

ฉบับที่ 89 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมฝึกทักษะการพูดจากประสบการณ์จริงกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 256…

ฉบับที่ 88 ปีการศึกษา 2565 นิทรรศการงานอาชีพ Career Festival 2022 ตอนที่ 2 “เปิดโลกกว้าง..สู่เส้นทางอาชีพในฝัน” ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. …

ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งทำให้เสี่ยงเกิดอุทกภัย เพื่อไม่ให้กระทบต่อสวัสดิภาพและการจราจรของนักเรียนและผู้ปกครอง

คลิกดู => ประกาศปิดเรียนกรณ…

ฉบับที่ 87 ปีการศึกษา 2565 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแนะแนวการศึกษา ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตสุขภาพที่ 4 “สบช.สัญจร”

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.256…

ฉบับที่ 86 ปีการศึกษา 2565 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.256…

ฉบับที่ 85 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทันตกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ปี 2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 25…

ฉบับที่ 83 ปีการศึกษา 2565 อบจ.ปทุมธานี สนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 สร้างความมั่นใจ ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 256…