ด้วยงานแนะแนวโรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษา
มีกำลังทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต และใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงได้ดำเนินการให้นักเรียนได้มีโอกาสกู้ยืมเงิน
กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีการศึกษา 2561 นี้
งานแนะแนวฯ ได้กำหนดปฏิทินในการดำเนินการให้กู้ยืม ดังนี้
ระบบ e-studentloan ที่ https://www.studentloan.or.th/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องงานแนะแนว หรือ เฟสบุ๊คงานแนะแนว => https://www.facebook.com/guidanceSPR

Total Page Visits: 1563 - Today Page Visits: 1