กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

>>> ดูกำหนดการกิจกรรมได้ที่นี่ <<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณครูผู้ดูแลกิจกรรม

คำชี้แจง : กรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการส่งข้อมูล

ที่

รายการแข่งขัน ระดับชั้น ครูผู้ดูแลกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

1

การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป
หัวข้อ “เกษตรแห่งอนาคต”
ม.ต้น ครูเรวัตร

2

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ม.ต้น ครูนงลักษณ์
ม.ปลาย ครูนงลักษณ์

3

การประกวดเดินแฟชันชุดรีไซเคิล ธีม “ฮาโลวีน” ม.ต้น ครูกชปาณ
ม.ปลาย ครูกชปาณ

4

การแข่งขันจัดระบบนิเวศตู้ปลา ม.ต้น ครูทิพวรรณ
ม.ปลาย ครูทิพวรรณ

5

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ครูแพรทอง
ม.ปลาย ครูสุรัจชา

6

การแข่งขัน Science singing Contest ม.ต้น ครูสุรัจชา
ม.ปลาย ครูสุรัจชา

7

การประกวดวาดภาพระบายสี ม.ต้น ครูวิจิตรา
ม.ปลาย ครูวิจิตรา

8

การประกวดภาพถ่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ม.ต้น ครูไชยเดช
ม.ปลาย ครูไชยเดช

9

การแข่งขันรถหลอดด้าย ม.ต้น ครูกนกพร

10

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เฉพาะ ม.5/6 ครูสุดถนอม

11

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะ ม.5/6 ครูสุดถนอม

12

กิจกรรมตอบปัญหาเทคโนโลยี ม.ต้น ครูรัตติยา
ม.ปลาย ครูรัตติยา

13

กิจกรรมตลาดนัดมือ 2 คล้องใจ ม.ต้น ครูชนากานต์
ม.ปลาย ครูชนากานต์

14

กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ม.5 ครูสุรัจชา

15

กิจกรรมซุ้มเกม ม.4 ครูกนกพร

16

กิจกรรม Lucky Random ม.1 – ม.6 ครูอุทัยรัตน์ ร่วมกิจกรรมในวันงาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสมัครได้ที่นี่
คลิกที่นี่ => 1. การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ “เกษตรแห่งอนาคต”
คลิกที่นี่ => 2. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
คลิกที่นี่ => 3. การประกวดเดินแฟชันชุดรีไซเคิล ธีม “ฮาโลวีน”
คลิกที่นี่ => 4. การแข่งขันจัดระบบนิเวศตู้ปลา
คลิกที่นี่ => 5. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่ => 6. การแข่งขัน Science singing Contest
คลิกที่นี่ => 7. การประกวดวาดภาพระบายสี
คลิกที่นี่ => 8. การประกวดภาพถ่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
คลิกที่นี่ => 9. การแข่งขันรถหลอดด้าย
คลิกที่นี่ => 10. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
คลิกที่นี่ => 11. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
คลิกที่นี => 12. กิจกรรมตอบปัญหาเทคโนโลยี
คลิกที่นี่ => 13. กิจกรรมตลาดนัดมือ 2 คล้องใจ
คลิกที่นี่ => 14. กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
คลิกที่นี่ => 15. กิจกรรมซุ้มเกม

Total Page Visits: 8763 - Today Page Visits: 126