ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ดังนี้ https://sites.google.com/ssps4.go.th/spronline/
และเปิดทำการในฝ่าย/งานต่าง ๆ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.
หากต้องการติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่
– ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ โทร. 02-536-3443 –
– ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-536-3653 –
– ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร. 02-536-3744 –
หรือฝ่าย/งานอื่น ๆ https://www.spr.ac.th/wp/?page_id=77
Total Page Visits: 727 - Today Page Visits: 2