? ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

ทางโรงเรียนขอยกเลิกประกาศการใช้ตารางเรียนที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ทุกฉบับ
และขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามตารางเรียนตามประกาศใหม่นี้

Total Page Visits: 728 - Today Page Visits: 2