กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2564 ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยการทำแบบทดสอบออนไลน์

?️‍♂️ลิงก์ E-book วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา –> https://heyzine.com/flip-book/dd8be74c7b.html

?ลิงก์ทำแบบทดสอบออนไลน์ –> https://forms.gle/2ckhswgRQyw33CnR9

?ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรต้องทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 80 (16 ข้อขึ้นไป) โดยจำกัดจำนวนการทำแบบทดสอบออนไลน์อยู่ที่ 1,500 คน/วัน

?นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2564

Total Page Visits: 459 - Today Page Visits: 1