ประกาศอย่างเป็นทางการ

เรื่อง #การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ฉีดวัคซีน ⇒ #โรงเรียนสายปัญญารังสิต

การฉีดแบ่งเป็น 3 วัน วันละ 5 รอบ ดังนี้

★ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ★

รอบที่ ❶ เวลา 9.00-10.00 น. → ม.1/1 – ม.1/4

รอบที่ ❷ เวลา 10.00-11.00 น. → ม.1/5 – ม.1/7

รอบที่ ❸ เวลา 11.00-12.00 น. → ม.1/8 – ม.1/10

รอบที่ ❹ เวลา 13.00-14.00 น. → ม.4/1 – ม.4/3

รอบที่ ❺ เวลา 14.00-15.00 น. → ม.4/4 – ม.4/8

♥️ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ♥️

รอบที่ ❶ เวลา 9.00-10.00 น. → ม.2/1 – ม.2/3

รอบที่ ❷ เวลา 10.00-11.00 น. → ม.2/4 – ม.2/6

รอบที่ ❸ เวลา 11.00-12.00 น. → ม.2/7 – ม.2/10

รอบที่ ❹ เวลา 13.00-14.00 น. → ม.5/1 – ม.5/3

รอบที่ ❺ เวลา 14.00-15.00 น. → ม.5/4 – ม.5/8

♠️ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ♠️

รอบที่ ❶ เวลา 9.00-10.00 น. → ม.3/1 – ม.3/3

รอบที่ ❷ เวลา 10.00-11.00 น. → ม.3/4 – ม.3/6

รอบที่ ❸ เวลา 11.00-12.00 น. → ม.3/7 – ม.3/10

รอบที่ ❹ เวลา 13.00-14.00 น. → ม.6/1 – ม.6/3

รอบที่ ❺ เวลา 14.00-15.00 น. → ม.6/4 – ม.6/8

☀️สิ่งที่ต้องเตรียม ☀️

① บัตรประชาชน (ตัวจริง)

② สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

③ ปากกา

④ หน้ากากอนามัย

⑤ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ขอไฟล์ได้ที่ครูประจำชั้น หรือสแกน QR จากประกาศนี้ ขอความรบกวนว่าถ้ามีเครื่องพิมพ์ โปรดทำให้เสร็จมาจากที่บ้าน แต่หากสุดวิสัยจริง ๆ ทาง รร. จะปริ๊นต์เตรียมไว้ให้)

⑥ เตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

※ ขอให้นักเรียนมาตามรอบที่กำหนดให้ตรงต่อเวลา

※ อนุญาตให้ผู้ปกครองมาด้วยได้ แต่ควรพาผู้ปกครองมาด้วยเพียง 1 ท่าน เพื่อจำกัดจำนวนคน

※ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

※ สวมชุดนักเรียน หรือชุดพลศึกษา (สีเหลือง) หรือชุดคณะสีให้เรียบร้อย

※ หากนักเรียนไม่มาตามกำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

※ นักเรียนที่ไม่ได้แจ้งความจำนงไว้ แต่ต้องการเข้ารับการฉีดโครงการนี้ ทางโรงเรียนจะรวบรวมรายชื่อ (รอบเก็บตก) โดยจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

Total Page Visits: 5039 - Today Page Visits: 1